Apartments

Всички стаи могат да бъдат наети самостоятелно, но тъй като предлагаме апартаменти, даваме ги под наем с предимство. В случай че не са заети, възможно e да предложим отделни стаи. За да разберете дали има свободни такива, обадете се или ни пишете.